3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

రెక్కలు నరికి ఆకాశంలో విసిరింది కాలం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి