10, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

తీర్చలేని రుణం - telugu poetry

నను మోసిన నవమాసాలు
ఓ పండుగే నా తల్లికి.
ఆనందంగా భరించింది అన్ని దినములు.
రోజురోజుకి భారమైన, భద్రంగా కాపు కాసింది.
పిచ్చిది కడుపు లోపల లాగితంతే మురుసుకుంది.
వినపడలేదు నా తల్లి ఆర్తనాదాలు.
ఆ చిన్నపాటి లోకం దాటిన వేళ.
పాపపు పసివాడిని
ఆ తల్లికి అంతటి వేదన నా వల్లనే.
అదో వింతే,
నా తల్లి నన్ను చూసిన మొదటి క్షణం.
నా ఏడుపు చూసి నవ్వుకుంది.
ఆనందంతో అల్లాడిపోయింది.
పుట్టకతోనే రుణపడిపోయా నా తల్లికి జన్మాంతా.
@సురేష్ సారిక 

2 కామెంట్‌లు: