24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఎదురు చూపులు

కనులకింపైన రూపం చూసేందుకు
కలలకంటిన రూపం చేరిపేందుకు
నచ్చని గతాన్ని మరిచేందుకు
నచ్చేలా రేపటిని మలిచేందుకు
కొత్త రుచులు నోట కరిచేందుకు
తేనేటి మాటలు అరిచేందుకు
మోతనో, సంగీతమునో ఆలకించేందుకు
ఆనందమో, ఆవేదనో అనుభవించేందుకు
నాతో నేను పోటీ పడేందుకు
నన్నోడించి నాపై నేను గెలిచేందుకు
@సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి