24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

కొత్త అనుభవం

పరిచయం లేని అనుభవం
నా మనసుకి
స్పందించే తీరు తెలియక
తికమక పడుతున్నది.
@సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి