17, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ప్రయోగమొక ఆట నాకు - Telugu Poetry

ఒకడికి నేను జ్ఞానిని
మరొకడికి అజ్ఞానిని
నాకు నేను పసివాడిని
ప్రయోగమొక ఆట నాకు
ఫలితమేదైనా అద్భుతం నాకు
ఇక వాడి, వీడి అభిప్రాయమెందుకు
@సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి