6, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సన్నాసివాడవు, వాడు నీవు కానన్నవాడవు - Telugu Poetry

నీ అడుగుని కదిపెడి వాడెవ్వడు
నీ బుద్ధిని నడిపెడి వాడెవ్వడు
నీ నోట మాట పలికెడి వాడెవ్వడు
నీ ఊహల పలకన రంగులద్దెడి వాడెవ్వడు
నీ ఎదుట ఫలితముకై శ్రమించిన వాడెవ్వడు
సన్నాసివాడవు
వాడు నీవు కానన్నవాడవు
@సురేష్ సారిక

1 కామెంట్‌: