11, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

ఉన్నట్టుండి పడక నుండి తుళ్ళి పడి లేచింది ప్రాణం.

ఉన్నట్టుండి పడక నుండి తుళ్ళి పడి లేచింది ప్రాణం.
అటు ఇటు చూసి ఏమయ్యిందని తనని తాను తడుముకుంది.
వెను తిరిగి తన పడక చూసి కాలమయ్యిందని తెలుసుకుంది

తనకిసిరిన మెతుకులు పూర్తయ్యాయనుకుంది
ఊపిరి ఆడే ఊగులాటల తాడు తెగిందనుకుంది
భూమిని కొలిచే పని ఈ నాటితో పూర్తైందనుకుంది

సంతృప్తిగా చిరునవ్వుతో చీకటిలో కలిసిపోయింది.

సురేష్ సారిక


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి