6, నవంబర్ 2020, శుక్రవారం

నేనెరుగని అందమిది - Telugu Poetry by Suresh Sarika

 నేనెరుగని అందమిది

ఏ ఊహకూ అందనిది.


ఓ కవి హృదయం ఆశపడుతుంది 

ఈ అందాన్ని వర్ణించేందుకు

ఓ కలం ఆరాటపడుతుంది 

ఈ అందాన్ని పలికేందుకు


ఆ శిల్పి కుంచె ఎంతగా తపించనో 

ఈ అద్భుతాన్ని సృష్టించేందుకు


ఎన్ని యుగాల యుగాలు పట్టెనో

ఇంతలా నిన్ను తీర్చి దిద్దేందుకు


నింగినేలల నడుమ ఏ ఒప్పందమైనదో

నిన్ను దివి నుండి భూవికి జార విడిచేందుకు


ఇన్ని కన్నులు ఎన్ని పుణ్యాలు చేసనో

నిన్ను దర్శించే వరం పొందినందుకు


నేనెరుగని అందమిది

ఏ ఊహకూ అందనిది.

సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి