20, డిసెంబర్ 2020, ఆదివారం

బండ రాళ్ళకి ఎట్టానో పట్టదు - by Suresh Sarika

కన్నీటికేమి పుట్టిందో

ఉన్నట్టుండి ఇడిసి పెట్టింది

ఇన్నాండ్లు తోడుండి అలిసిందో

లేదా, జారీ జారీ విసిగి వేసారిందో


గుక్కపెడుతున్నా

చుక్క జాడ లేదు


బిగపట్టి కక్కుతున్నా

తేమ తగలనే లేదు


బండ రాళ్ళకి ఎట్టానో పట్టదు

ఇక ఈ గుండె మంట చల్లారెదెట్టానో


సురేష్ సారిక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి