కవిత

 

 అలవోకగ రంగులు అద్ది...
కలలను కలములో నింపి..


పధముల హారము పరిచి..


కావ్యపు పందిరి వేసి..

కవితకు అందం కూర్చా...

                                 !!సురేష్!!

Post a comment

0 Comments