13, మే 2013, సోమవారం

jevitham-జీవితం

రేపటికై సాగే పయనం.
పయనానికి వుందా గమ్యం......

గమ్యాలు మారే గమనం.
గమనంలో మిగిలెను గాయం..

ఇది జీవితం..

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి