13, మే 2013, సోమవారం

jevitham-జీవితం

రేపటికై సాగే పయనం.
పయనానికి వుందా గమ్యం......

గమ్యాలు మారే గమనం.
గమనంలో మిగిలెను గాయం..

ఇది జీవితం..

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి