26, మే 2013, ఆదివారం

jevitham-జీవితం

కాలం 


తీరం  దూరమని అలల పయనం ఆగదుగా...?

కాలం  కఠినమని  నీ  పయనం  ఆపకు... ... ...

                                                    !!సురేష్ !!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి