26, మే 2013, ఆదివారం

jevitham-జీవితం

కాలం 


తీరం  దూరమని అలల పయనం ఆగదుగా...?

కాలం  కఠినమని  నీ  పయనం  ఆపకు... ... ...

                                                    !!సురేష్ !!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి