16, మే 2013, గురువారం

baadha-బాధ


మనసుకి మరుపే  వుండదా .. ?

మది తాకిన  గాయం  మానదా ...?

మనిషికి  మనసే శాపమా ..? 

మనసుకి  ప్రేమ  పాపమా ..?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి