17, మే 2013, శుక్రవారం

jevitham-జీవితం

  

              సాథన చెయ్...!
              అసాద్యమన్నది సాదించయ్..!

                                              !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి