26, మే 2013, ఆదివారం

jevitham-జీవితం

       

మనమెరుగని మలుపులు జీవితం ........ 

మన కధలకి  కలతలు శాస్వతం ..... 

 

కనివిని ఎరుగని నటనలు జీవితం ..... 

నటనరాని నరులకిది నరకారణ్యం .....


                                           !!సురేష్ !!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి