2, జులై 2013, మంగళవారం

jevitham-జీవితం

ఎవరితో
ఎవరెవరు
ఎన్నాళ్ళురా .... ?


చెయ్యి కలిపిన
వారే,గొయ్యి
తొవ్వేనురా ...... 


బంధాలు
బారాలుగా
మారేనురా ...... 


మనుషులనెరిగి
మసులుకోరా
మానవుడా ...... 


                           !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి