12, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

baadha-బాధ

 

....... నాకు నేనే తోడు...... 

కనుల నిండా నీరు చేరనే... 

కనుపాపకు తెరగా మారనే... 

నా లోకమంతా చీకటాయనే... 

చివరికి నాకు నేనే తోడు మిగిలనే ....

                                                           !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి