24, సెప్టెంబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

నీకన్నా నిను ప్రేమించేవాడిని నేనున్నాను

నీ నా ప్రాణానికి ఊపిరి నీవన్నాను

తీరానికి చెరువైపున మనమున్నాము

నా యదలయలు అలలై నిను తాకేను

నిను ప్రేమించాను...నీకై ప్రాణమిస్తాను

                                !!suresh!!


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి