7, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

jevitham-జీవితం

అణువుగా చేరి

తనువుగా మారి

ఆలోచన ఎరిగి

అద్భుత సృష్టికి

సాక్షిగా  వెలిసిన

వింతవు నీవు


అందనిది

అందుకునే

వరకు ఆగని

అడుగులు నీవి 

                      !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి