7, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

prema-ప్రేమ

నువు ఒంటరి అని తలచిననాడు

నీ జంటగా నేనుంటా అనువాడు

నీ ప్రేమను పొందేందుకు సరివాడు

నీ కోసమే జన్మించిన నీవాడు 

                                      !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి