29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

మనసులో భావం తెలియాలంటే ..?

పెదవుల పలుకులు  అవసరం లేదు

కనురెప్పల చప్పుడు  చాలు ....... 

                                      !!సురేష్!!వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి