29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

మనసులో భావం తెలియాలంటే ..?

పెదవుల పలుకులు  అవసరం లేదు

కనురెప్పల చప్పుడు  చాలు ....... 

                                      !!సురేష్!!కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి