27, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

prema-ప్రేమ


నా హృదయం

ప్రతి ఉదయం

నీ వెలుగుతో

ప్రారంభం


కనులు తెరిచిన వేల

కధనం నీవు


కనులు మూసినా వేల

కళలు నీవు 

                          !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి