2, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

desam-దేశం

చేతి కర్రతో 

చెరగని చిరు నవ్వుతో 


విర్ర వీగిన ఆంగ్ల మూకల 

వెన్ను విరిచిన వీర పురుషుడు 


జాతిపితగా జాలువారిన జగన్నాధుడు 

నరనారాయణుడి నిజ నిదర్శనం నీ జననం ...
                                                  !!సురేష్!!

 వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి