13, నవంబర్ 2013, బుధవారం

andham-అందం, baadha-బాధ, desam-దేశం, love, prema-ప్రేమ,వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి