24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

jevitham-జీవితం

అంతు చిక్కని ఆత్మ వంచన ... 

తగలడుతున్నా నాలో నేనే 

తగలెడుతున్నా ఎన్నో నేనే

                         !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి