24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

amma-అమ్మ

దేవుడు చేసిన బొమ్మకు ... 

ప్రాణం పోసెను అమ్మ .... 

 

అమ్మను మరిచిన ప్రాణం 

విలువలేనిది .... 

నిలువరానిది......

                      !!సురేష్!!  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి