24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

jevitham-జీవితం

ఆయుధాలతో యుద్ధం 

మనుషులుని చంపుతుంది 


మాటలతో యుద్ధం 

మనసులుని చంపుతుంది 

                         !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి