31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

పులకింతలు పరుగులు తీసే 

గిలిగింతలు  గంతులు వేసే


ఊహల ఉయ్యాలలో ఊగుతున్నా.... 

చిరునవ్వుల తీరంలో ఎగురుతున్నా... 

                                     !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి