24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

నీ వడిలో పసివాడిలా.... 

నీ కలలో నీ వాడిలా ... 

నీ జతగా చేరాలని .... 

మది తెరిచి అడిగానిలా ..... !!!!

                               !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి