24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

baadha-బాధ

మనసులో చోటు లేదంది 

మాటిమాటికి పలకరిస్తుంది ... 

 

కనుచూపికి దగ్గరగా వుంది 

కన్నీటిని జత చేసింది .... 

                      !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి