24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

desam-దేశం

నరాలు లేని నాలుకతో 

అర్ధం లేని మాటలతో 

అరిచే అరుపులు 

కాదు పోరాటం ..... 

                     !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి