Tuesday, 7 January 2014

baadha-బాధ

చుట్టూ అంతా వెలుగు నీడలు వున్నా....!!

నా కనులలో చీకటి ఛాయలు.... 


పెదవులపై చిరునవ్వులు  వెదజల్లినా ..!!

 మనసులో చితిమంటలు చెలరేగుతున్నాయి .... 

                                          !!సురేష్!!

No comments:

Post a comment