16, మార్చి 2014, ఆదివారం

prema-ప్రేమ

నీ జననం నా కోసం 

నీ పరిచయం ఆశ్చర్యం 

నీ  పలుకులు ఆనందం 

నీ ప్రేమ నాకో వరం నా  జన్మకు ఓ అర్ధం 

నా గమ్యం నీ   ప్రపంచం 

నా ప్రతీ క్షణం నీ సొంతం 

నా ప్రాణం నీ కోసం 

               !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి