15, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

baadha-బాధ

కన్నీటి దారని తుడిచేదెవరు...???

మదిలో మంటని ఆర్పేదెవరు...???

గుండె బరవుని దించేదెవరు...???

గత జ్ఞాపకాన్ని చెరిపేదెవరు...???

                                          !!సురేష్!! !!సారిక!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి