15, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

baadha-బాధ

యద గాయాలని గుర్తుకు తెస్తూ ...
మనసుకి మాత్రమే శిక్షలు వేస్తూ...

కాటికి  నన్ను  నడిపిస్తుంది ...
కన్నీటికి నన్ను జత చేసింది .... 


                             !!సురేష్!! !!సారిక!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి