6, నవంబర్ 2014, గురువారం

jevitham-జీవితం

బంధాలకు బందీ కాను

 ఆప్యాయతకు బానిస కాను 

 అనురాగపు అనాగరికుడిని 

ప్రేమెరుగుని పామరుడిని                                                     

                          !!సురేష్!!!!సారిక!!


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి