6, మే 2015, బుధవారం

prema-ప్రేమ

వసంత వయసున పూసిన ప్రేమ... 

ఆనంద పరిమళం పంచి.....!!!

రాలినది వీచిన బరువులకి.... 

మిగిలినది మోడైన మది ఒకటి... 

                            !!సురేష్!! !!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి