15, ఆగస్టు 2015, శనివారం

desam-దేశం

పరాయి పాలన వద్దనుకున్నాం ...
స్వరాజ్య సమరం పూరించాం ... 

చేయి చేయి కలిసి ...
సత్యగ్రహమై సాగింది ...
ఇంట ఇంటన అడుగులు కదిలి ...
హిందు సైన్యపు పునాది పడినది...
దేశభక్తితో పొంగిన అలలు ...
ఎగిసిపడెను అంగ్లేయులపై ..
మహనీయుల ప్రాణత్యాగం ఫలించింది ...
వీరత్వంతో బానిసత్వాన్ని తరిమకొట్టాం ...
.... జై హింద్....
                                  !!సురేష్!! !!సారిక!!
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి