15, ఆగస్టు 2015, శనివారం

jevitham-జీవితం

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది కాని..
దేశ ప్రజలింకా ఆశా వ్యామోహాలకి బానిసలుగానే వున్నారు ..
మనిషిలో ఆశా వ్యామోహo  వున్నన్ని రోజులు తనకు తాను బందీ గానే వుంటాడు ....
!!సురేష్!! !! సారిక!!కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి