14, ఫిబ్రవరి 2016, ఆదివారం

Telugu kavithalu - జీవితం

ప్రతి   ఒక   క్షణము  నాకొక   పాఠం   వినిపిస్తుంది 

నా ప్రతి అడుగు ఓ ప్రశ్నకు సమాధానమౌతుంది 

ప్రతి   ఘటన   నా   నిద్రకు   మెలుకువనిస్తుంది. 

                                                           !!సురేష్! !సారిక!!


Prathi  oka  kshanamu  naakoka  paatam  vinipisthundhi.

Naa prathi adugu oo prasnaku samaadhaanamouthundhi

Prathi    ghatana    naa    nidhraku    melukuvanisthundhi.
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి