12, ఏప్రిల్ 2016, మంగళవారం

ఇది నీ కోసం రాసిన కవిత కాదు, నీ వల్ల రాసిన కవిత .


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి