3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

రెక్కలు నరికి ఆకాశంలో విసిరింది కాలం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి