ఆనందం రాలిన జీవితం - Telugu kavithalu

Post a comment

2 Comments

  1. ఆస్చర్యకరమైన జీవితం , నాది : ఎవరు నాతో కలవరు, ఎవరు మాటలాడరు : ఒక్క నీవు తప్ప . నీతోనే గొడవ : మరి, లోకానికి ఎందుకు చెప్పావు. నా జీవితాన్ని ఎలాగుా నిప్పుల గుండం చేసావు : చివరికి అదే మిగిల్చావు.

    6. నేనుండే ఈ గదిని అలంకరించాలని నీ కోరిక : కాని, దేనితో అలంకరిస్తావు ! : ఒంటరి నా ఆలోచనలు తప్ప నా దగ్గర ఇంకేమి లేవు. నీతో ఎన్నో సార్లు గుసగుసలాడాను : ఇప్పుడా సవ్వడి తప్ప ఇంకేమి మిగిలించావు?.

    ReplyDelete
  2. nice wordings sir, you can share your posts in our blog, https://kavithalu.in/post/

    ReplyDelete