నిద్రకు సిద్ధమౌతున్నా…

కంటిలో రంగులన్నీ ఆర్పి
దేహాన్ని హాయిగా పడేసి
గుండె అలజడి తగ్గించి
ఊపిరి భారం పెంచి
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments