Tuesday, 24 December 2019

ఎదురు చూపులు

కనులకింపైన రూపం చూసేందుకు
కలలకంటిన రూపం చేరిపేందుకు
నచ్చని గతాన్ని మరిచేందుకు
నచ్చేలా రేపటిని మలిచేందుకు
కొత్త రుచులు నోట కరిచేందుకు
తేనేటి మాటలు అరిచేందుకు
మోతనో, సంగీతమునో ఆలకించేందుకు
ఆనందమో, ఆవేదనో అనుభవించేందుకు
నాతో నేను పోటీ పడేందుకు
నన్నోడించి నాపై నేను గెలిచేందుకు
@సురేష్ సారిక
Previous Post
Next Post

0 Comments: