24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

కొత్త అనుభవం

పరిచయం లేని అనుభవం
నా మనసుకి
స్పందించే తీరు తెలియక
తికమక పడుతున్నది.
@సురేష్ సారిక

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి