30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

భయపడుతుంది మనసు

భయపడుతుంది మనసు
బయట పడేందుకు
మరోసారి ఛిద్రమై
అతికి బ్రతికే బలం లేక
@సురేష్ సారిక

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి