ఏమౌతున్నానో? ఏమైపోతానో? - Telugu Quotes

రోజు రోజుకి బరువెక్కుతున్న జీవితం
మోయాల్సిన అవసరమేంటి అనే ప్రశ్న
దించుకునేందుకు ధైర్యం లేదో
లేక తేలిక పడుతుందనే ఆశో
గతి తప్పిన ఆలోచనో
మతి తప్పిన సూచన ఇదో
ఏమౌతున్నానో? ఏమైపోతానో?
ఎదురు చూడనా? వీడ్కోలు పలకనా?
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments