నీ ఎడబాటు - Telugu Quotes on Love

నీ ఎడబాటు
వణికిస్తోంది సున్నిత హృదయాన్ని
నీ తలపు
వేడెక్కిస్తుంది నాలో ఊపిరి ప్రవాహాన్ని
@సురేష్ సారిక

Telugu Quotes on Love

Telugu Quotes on Life

Post a comment

0 Comments