వెతుకుతున్నా – Sad Telugu Quotes

వెతుకుతున్నది
ముచ్చెమటలు పట్టిన కన్ను ఓదార్పుకై
వెతుకుతున్నది
దడలంటిన గుండె హత్తుకునే తోడుకై
@సురేష్ సారిక

Telugu Quotes On Love

Telugu Quotes On Life

Post a comment

0 Comments